Druhy činnosti

Základními směry činnosti Trans Solutions jsou poskytování služeb ve sféře mezinárodní logistiky dalšího zboží:

01

Vyžadujícího teplotní režim

02

Nákladných, požadující další bezpečnostní opatření a vlastní pojištění

03

Akcízních nákladů s nalepením známek a nálepek v Bělorusku a Pobaltí

04

Rozměrných a vysokých nákladů

05

Nebezpečných nákladů

Specializace společnosti

Specializace společnosti – kompletní a sběrné náklady s konsolidací a překládkou v Polsku, Litvě a Lotyšsku.

Základními trasy společnosti jsou export a import do států SNS