Certifikace

Dne 11. listopadu 2019 společnost Trans Solutions úspěšně prošla certifikací podle mezinárodních norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a EU GDP.

Získané doklady potvrzují účinnost systému řízení jakosti společnosti, svědčí o ekologické efektivitě a orientaci na maximální spokojenost spotřebitelů, stejně jako bezpečnost na pracovišti a snaha udržet vysokou kvalitu všech aspektů své činnosti při dodání zdravotnických prostředků.

Audit provedl certifikační orgán s mezinárodně uznávanými akreditace (IAF, UKAS, MLA, atd.) – LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

01

ISO 9001 «Quality Management System»

02

ISO 14001 «Environmental Management System»

03

ISO 45001 «Occupational Health and Safety Management System»

04

EU GDP «Good Distribution Practice»